Logga in

Integritetspolicy och användning av cookies

För att kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in mer uppgifter än vad vi behöver. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster.

När du beställer information, använder formulär på hemsidan, köper produkter eller tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.
Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

I de fall vi fått uppgifterna från annan personuppgiftsansvarig part (t ex då du köpt en produkt av någon som anlitat Wiklunds för utförande av transport- eller logistiktjänst) är den parten primärt ansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Wiklunds roll är då att bistå den personuppgiftsansvariga parten som personuppgiftsbiträde. Wiklunds hanterar i dessa fall aldrig någon typ av mer känslig personuppgift, utan personuppgifter som registreras är av sådan typ av att kontaktperson och telefonnummer för avisering inhämtas för att kunna säkerställa en korrekt leverans.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, personnummer, IP-adresser, mailadresser är en personuppgift.

Behandling av personuppgifter

Den insamling och behandling av personuppgifter vi gör behövs för vi skall kunna utföra de tjänster som Wiklunds erbjuder. Personuppgifterna behandlas endast för avsedda ändamål, bl a för att kunna leverera gods eller avfallsbehållare till en viss mottagare eller för att säkerställa att ingen obehörig beställer Wiklundstjänster.

Av tekniska skäl krävs att viss data samlas in och lagras när du besöker vår hemsida wiklunds.se. Detta inkluderar datum, tid för vistelse, vilka sidor som besöktes, identifikationsdata för webbläsaren och operativsystem som används. Denna data förser oss med information om antalet besökare och hur hemsidan används. Insamlingen är helt anonym.

Förutom vid besök på hemsidan sker insamling och behandling av personuppgifter vid följande tillfällen:
När du beställer produkter, tjänster eller tecknar avtal med oss

Kategori av uppgifter  Personuppgifter
 Företag • Företagsrepresentants namn
• Mailadress
 Privatpersoner • Namn
• Adressuppgifter
• E-post
• Telefonnummer
• Ibland (vid önskemål om fakturering) personnummer

För att behandla en offertförfrågan och kommunicera med dig gällande efterfrågad tjänst eller produkt
 Kategori av uppgifter  Personuppgifter
 Företag • Företagsrepresentants namn
• Telefonnummer
• Mailadress
• Uppdragsadress
 Privatpersoner • Namn
• Adressuppgifter
• E-post
• Telefonnummer
• Ibland (vid önskemål om fakturering) personnummer

För marknads- och utbildningsändamål. (Du kan när som helst välja att tacka nej till fortsatta utbildnings- och marknadsföringsutskick.)

Kategori av uppgifter  Personuppgifter
 Företag • Företag/Organisation
• Organisationsnummer
• Adressuppgifter
 Privatpersoner • Namn
• Adressuppgifter
• E-post
• Telefonnummer
• Ibland förekommande personnummer

 

Laglig grund för behandling

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning, EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - GDPR) . Vi behandlar dina personuppgifter när vi har en laglig grund för behandlingen, t ex;
• för att fullgöra ett avtal med dig eller den du köpt en produkt av, vilket bl.a. kan innefatta att kommunicera med dig i samband med utförandet av våra tjänster.
• när det är nödvändigt för att uppfylla en intresseavvägning när du köper en tjänst av oss
• när det i övrigt finns ett berättigat intresse av behandlingen, t ex vid marknadsföring av våra tjänster.
• När det finns en rättslig förpliktelse, så som bokförings- och mervärdesskattelagen

Säkerhet

Genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder ansvarar Wiklunds för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och skyddas från intrång, åtkomst, spridning, förlust eller annan obehörig hantering.

Uppgiftsminimering

Vi samlar in, behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra förpliktelser.

Personuppgifter hålls uppdaterade

Då vår service till dig är beroende av att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade ber vi dig att upplysa oss om relevanta ändringar i dina personuppgifter. Du kan vända dig till Wiklunds kundtjänst 08-50 59 56 00 för att meddela oss om ändringarna.

Lagringstid av personuppgifter

Uppgifterna lagras under den period som är avtalad eller beslutad i förhållande till lagstiftningen, och vi säkerställer radering av personuppgifterna när de inte längre behövs för avsett ändamål. Perioden avgörs av ändamålet och den lagliga grunden för behandlingen, det finns därför inte en generell lagringsperiod som gäller för samtliga behandlingar.

Samtycke

När så krävs enligt lag kommer Wiklunds att inhämta samtycke innan behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss.

Förmedling av personuppgifter till tredje part

Vi förmedlar personuppgifter till tredje part endast i undantagsfall när vi nyttjar en underleverantörer eller samarbetspartners för att uppfylla avtalet vi har med dig eller den part du köpt en produkt av och som anlitat oss för transport- eller logistiktjänst. I dessa fall hanteras inga känsliga personuppgifter utan endast namn, telefonnummer och i vissa fall en mailadress. Wiklunds förmedlar även personuppgifter till tredje part om brott misstänks och vi är ansvariga mot myndighet att förse dem med dessa uppgifter.
Vi använder enbart databehandlare i EU eller i land som kan ge dina uppgifter tillräcklig skydd.

Dina rättigheter

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av gällande lagstiftning, få information om vilka uppgifter vi har om dig och vad vi använder dem till. Du har också rätt att begära uppdatering eller få uppgifter vi har om dig korrigerade ifall de skulle vara felaktiga. I vissa i lagstiftningen specificerade fall, har du även rätt att begära att Wiklunds upphör med behandlingen eller raderar uppgifterna, förutsatt att det inte finns ett berättigat och lagenligt skäl som kräver att vi har kvar uppgifterna. Du kan också kontakta oss om dina uppgifter har behandlats i strid med lagstiftningen eller andra rättsliga förpliktelser. Längre ner i denna text finner du information om hur du kontaktar oss för en sådan begäran.

Du har också möjlighet att lämna in ett klagomål direkt till ansvarig tillsynsmyndighet - Datainspektionen.

När du begär att få information om dina uppgifter, att få dem rättade eller raderade, så kommer vi skyndsamt behandla ditt önskemål och genomföra begäran i den mån det är genomförbart i enlighet med annan lagstiftning och övriga bestämmelser.

Om du har frågor, förslag eller synpunkter på informationen i denna policy alternativt frågor och förslag gällande vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via följande kanaler:
info@wiklunds.se

eller brevledes till
Wiklunds
Personuppgiftsansvarig
Gullivervägen 3
176 77 Järfälla

Ändring av integritetspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senast gällande versionen finns alltid tillgänglig här på vår webbplats.
Denna policy är senast uppdaterad 2018-06-01.

 

Cookies

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt.

Cookies är små textfiler som gör det möjligt att känna igen din webbläsare och samla in information om vilka webbsidor som har besökts hos oss. Något som Wiklunds använder för att ta fram statistik om användares besök, som används för att förbättra våra tjänster. Men inga uppgifter som är direkt kopplade till dig som person samlas in.
Cookies kan även användas för att bibehålla val som du gjort när du återkommer vid ett senare tillfälle, så att våra tjänster blir enklare att använda.

Cookies raderas direkt när du stänger ner din webbläsare (sessions-kakor) eller lagras för att underlätta vid framtida besök (permanenta kakor).

Om du inte vill att cookies används eller om du vill radera befintliga så kan du göra detta via din webbläsares inställningar.

Cookies som används på Wiklunds webbplatser:

  • System-cookies för att driva webbplatsen.
  • Google Analytics: Används för att analysera trafiken på våra webbplatser för att kunna utveckla dem.
  • LinkedIn: Integration mot vår LinkedIn-sida
  • AddThis: För att dela länkar till andra kanaler.
  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 63980198 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder

Vår solcellsproduktion

Våra solceller har producerat tillräckligt med el för att:

försörja över 5 686 hushåll 18 000 kwh/år per hushåll

Eller ladda fler än 1 364 837 elbilar Bil med 75 kwh batteri

Vår el-produktion de senaste 12 månaderna:

Kontakt: 08-505 956 00