Logga in

Arbetsmiljö och säkerhet

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Wiklunds. Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör.

Begreppet trafiksäkerhet kan innefatta mycket, men det handlar i grunden om kunskaper och attityder. Säkerhet omfattar i stort sätt allt i vår verksamhet och därför har trafiksäkerhet alltid varit en central fråga för Wiklunds. Redan 2002 fastställde företagets ledning en alkohol- och drogpolicy för Wiklunds och samtidigt påbörjades ett aktivt arbete med att förbättra trafiksäkerheten.

Vi är en del av Fair Transport - ett ställningstagande för sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Transportföretag som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Vi anser att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring.

Intyg Fair Transport

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 63973697 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder

Vår solcellsproduktion

Våra solceller har producerat tillräckligt med el för att:

försörja över 5 686 hushåll 18 000 kwh/år per hushåll

Eller ladda fler än 1 364 837 elbilar Bil med 75 kwh batteri

Vår el-produktion de senaste 12 månaderna:

Kontakt: 08-505 956 00