Logga in

Kunderna säger att de är nöjda!

Vi på Wiklunds är väldigt intresserade av att veta vad våra kunder tycker om oss och hur väl vi lever upp till förväntningarna på de tjänster vi erbjuder.

Vi utför årliga kunduppföljningar och de tre senaste åren har vi gjort detta genom utskick av webbenkäter. Historiskt har svarsfrekvensen varit låg, men i fjolåret och årets kunduppföljningar har drygt 30 % av alla kunder, som fått utskicket, besvarat vår enkät. 

I årets webbenkät (utförd i april-maj 2014) har vi erhållit helhetsbetyget 4,5 av möjliga 5,0. Samtliga 50 kunder som besvarat våra frågor har gett oss omdömet "Bra" eller "Mycket bra" på oss som leverantör. Se vår korta sammanställning.

I undersökningen har vi också mottagit en del utvecklings- och förbättringsområden, som vi kommer att arbeta vidare med under 2014. 

Vi hoppas att kundtillfredsställelsen är mycket stor även framöver.

Järfälla 2014-06-19

Niklas Blomberg 

Marknads- & Försäljningschef

Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 52089068 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder

Vår solcellsproduktion

Våra solceller har producerat tillräckligt med el för att:

försörja över 4 571 hushåll 18 000 kwh/år per hushåll

Eller ladda fler än 1 097 100 elbilar Bil med 75 kwh batteri

Vår el-produktion de senaste 12 månaderna:

Kontakt: 08-505 956 00