Logga in

Fokus på CFC (klorfluorkarboner) i Byggbranschen för att minska utsläppen!

Naturvårdsverket går nu ut med nya riktlinjer och en informationskampanj gällande hanteringen av CFC i gammal isolering från byggbranschen.

Naturvårdsverket har tydliggjort hur vi ska komma till rätta med det faktum att en stor andel av klorfluorkarboner (CFC) i gammal isolering släpps ut i atmosfären i stället för att tas omhand som det farliga avfall det faktiskt är. Detta avfall måste återvinnas för miljön och vår framtids skull!

Dagen okunskap i frågan ska undanröjas genom en informationskampanj från Naturvårdsverket. Wiklunds kommer som en av de största miljö- och logistikföretagen, verksamma mot byggbranschen i Stockholm/Mälardalen, att utbilda den egna personalen i hur vi ska minska utsläppen samt bistå våra kunder med lösningar och information kring CFC.

CFC-haltigt material i byggnader är idag den största källan till utsläpp av ozonnedbrytande ämnen från Sverige. CFC är också en kraftfull växthusgas. Det finns stor potential att minska utsläppen genom riktig hantering i samband med rivning.

Mer information finns om CFC finns på naturvårdsverkets hemsida. Där finns information om hur du kan identifiera materialet.

 


Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 52080560 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder

Vår solcellsproduktion

Våra solceller har producerat tillräckligt med el för att:

försörja över 4 571 hushåll 18 000 kwh/år per hushåll

Eller ladda fler än 1 097 100 elbilar Bil med 75 kwh batteri

Vår el-produktion de senaste 12 månaderna:

Kontakt: 08-505 956 00