Logga in

Återvinning av cellplast

Wiklunds arbetar aktivt för att fler produkter skall materialåtervinnas. Detta är förenligt med avfallshierarkin och de nationella miljömålen, då cellplasten nu tagit nästa steg från energiutvinning till materialåtervinning.

Nu har du som kund möjlighet att återvinna cellplast (frigolit). Det gäller vit cellplastskiva av EPS-typ eller vit förpackningsfrigolit (skumplast). Materialet samlas in i transparanta plastsäckar och sorteras separat.

Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 63969454 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder

Vår solcellsproduktion

Våra solceller har producerat tillräckligt med el för att:

försörja över 5 686 hushåll 18 000 kwh/år per hushåll

Eller ladda fler än 1 364 837 elbilar Bil med 75 kwh batteri

Vår el-produktion de senaste 12 månaderna:

Kontakt: 08-505 956 00