Logga in

ADR 1.3 utbildning på Kvarnholmen i Nacka

Dryga tiotalet personer genomgick i april ADR 1.3 utbildning i anslutning till sina respektive projekt på Kvarnholmen i Nacka. Bland deltagarna fanns bland annat arbetsledare, skyddsombud och platschef från JM, Oscar Properties, PEAB, Skanska och Swerock.

– Utbildningen gav en bra helhetsbild om regelverket kring miljöfarligt avfall. Det är mer omfattande än vad de flesta av oss som jobbar i branschen känner till. Kursen gav också bra verktyg i hur vi som har ansvar för miljöfarligt avfall kan se till att det hanteras på rätt sätt, och hur vi kan underlätta för entreprenören som tar hand om det avfallet, sa Isak Johansson, arbetsledare på JM Kajplats Kvarnholmen 1. Efter kursen förstår jag också varför det kan ta lång tid när någon hämtar miljöfarligt avfall.

Stefan Rosenberg, kursledare från Wiklunds framhöll att det är bra att byggbranschen får upp ögonen för den omfattande lagstiftning som reglerar hanteringen av miljöfarligt avfall.

– Det är också fördel med en lokal utbildning där vi kan ta upp specifika frågor som rör just projekten här på Kvarnholmen, där de olika entreprenörerna har ett gemensamt ansvar för att miljöfarligt avfall hanteras enligt gällande lagstiftning, sa Stefan Rosenberg.

Fakta ADR 1.3, Farligt gods

ADR 1.3 utbildningen är obligatorisk för alla som ingår i en transportkedja som omfattar farligt gods. Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar, lastar, lossar och farligt gods samt personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg. ADR 1.3.utbildningen är 4 timmar hålls i Wiklunds utbildningslokaler i Kallhäll eller där det passar ditt företag/projekt.

Mer information om våra utbildningar: https://www.wiklunds.se/tjanster/utbildning/

Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 63973604 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder

Vår solcellsproduktion

Våra solceller har producerat tillräckligt med el för att:

försörja över 5 686 hushåll 18 000 kwh/år per hushåll

Eller ladda fler än 1 364 837 elbilar Bil med 75 kwh batteri

Vår el-produktion de senaste 12 månaderna:

Kontakt: 08-505 956 00