Logga in

Byggsektorn tar gemsamt krafttag i klimatomställningen

Byggsektorn ställer upp tuffa mål i färdplanen för ett Fossilfritt Sverige. Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Bakom färdplanen står Wiklunds och 65 andra företag och organisationer från hela värdekedjan inom bygg- och anläggningssektorn. Färdplanen överlämnades till näringslivsministern och klimatministern i april i år

– Initiativet till en gemensam färdplan har mötts av ett överväldigande intresse från hela branschen. Det finns stor kompetens bland företagen som vi kan utnyttja för att skynda på klimatomställnngen. Jag har aldrig känt mig så hoppfull som nu, att vi kan nå de uppsatta målen, säger Agneta Wannerström, Skanska, projektledare för arbetet med att ta fram färdplanen.

– Klimatomställning och affärsmässighet ska gå hand i hand för både företag, branscher och Sverige.

Färdplanen har satt upp tuffa mål. 2030 ska utsläppen ha halverats och 2045 ska Sverige vara klimatneutralt. För att det ska uppnås krävs både branschsamverkan och innovationer.

Wiklunds har under många år arbetat aktivt med att reducera företagets koldioxidutsläpp. Främst har detta skett genom att medvetet prioritera förnyelsebara energislag vid inköp – oavsett ändamål. Wiklunds målsättning för 2018 är att andelen förnyelsebart ska utgöra 90 procent av all drivmedelsförbrukning, vilket ger en koldioxidreduktion med upp till 75 procent.

– Vi satte upp detta tuffa mål även för föregående år, men vi klarade inte av att uppnå det. Men vi nådde ändå en koldioxidreduktion på 70 procent, vilket innebär att vi klarade av det klimatmål Sveriges regering satt för transportsektorn till 2030, säger Tommi Pettersson, VD, Wiklunds.

Agneta Wannerström framhåller att branschen också måste jobba mer cirkulärt och använda resurserna på ett effektivare sätt.

– Vi måste bygga smartare så att vi kan återvända material på ett mycket bättre sätt än vad vi gör i dag. Sverige ligger långt efter i cirkularitet, säger Agneta Wannerström.

 

Länk till färdplanen: http://fossilfritt-sverige.se/pa-gang/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft/

Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 52880632 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder

Vår solcellsproduktion

Våra solceller har producerat tillräckligt med el för att:

försörja över 4 642 hushåll 18 000 kwh/år per hushåll

Eller ladda fler än 1 114 187 elbilar Bil med 75 kwh batteri

Vår el-produktion de senaste 12 månaderna:

Kontakt: 08-505 956 00