Logga in

Komplext ombyggnadsprojekt - mitt i Stockholms city

Projekt Sergelhuset ligger precis vid Sergels Torg. Fastigheten Hästskon 12 består av tre huskroppar – en som ligger vid korsningen Sveavägen/Hamngatan, en har fasad mot Malmskillnadsgatan och den tredje ligger på Hamngatan. Här utvecklar Vasakronan kontor, handel och bostäder. Projektet beräknas att vara klart 2020 och fastigheten kommer då ha utöktas med 24 000 kvadratmeter till 86 000 kvadratmeter.

Som en del i Ramirents organisation levererar Wiklunds avfallslösningen till projektet som påbörjades sommaren 2017. Första året har det huvudsakligen pågått rivning i fastigheterna, där till exempel H-huset(gamla Stadium på Hamngatan) rivits till tre våningar under mark. Det har skapat stora mängder rivningsmassor, mest inert material.

– Hittills har Wiklunds utfört cirka 6000 transporter och hanterat cirka18 000 ton rivningsmassor, berättar Wiklunds leveranskoordinator Johan Wiklund. Läget ställer höga krav på leveransprecession och våra chaufförer har klarat uppgiften bra. Att transporterna har utförts med fossilfritt bränsle är positivt och innebär att vi lever upp till vår kunds högt ställda miljökrav.

Nästa utmaning väntar efter sommaren då återuppbyggnadsfasen påbörjas. Då kommer stora materielleveranser av exempelvis gips, ventilationskanaler, isolering m.m transporteras in till projektets 86 000 kvadratmeter.

Sergels Torg mitt i stan är ett nästan övertydligt exempel på en komplex byggarbetsplats. Där pågår flera andra stora byggen samtidigt som Sergelhuset; både om- och tillbyggnaden av Gallerian och förlängningen av spårvägen. Det är trångt och det rör sig mycket folk i området. Ändå måste transporterna ske säkert och enligt plan.

Förutom avfallslösningen bidrar Wiklunds med flaggvakter/grindvakter till projektets 10 grindar(antalet varierar) samt arbetsledare som bland annat kollar att upplagsytorna är farbara och att avfalls- och godstransporter kan utföras säkert.

Wiklunds fick också förtroendet att transportera in merparten av de 300 bodar som gör arbetsplatsen till en av Sveriges största bodetableringar.

– De transporterna gjordes nattetid (kl. 22-05) eftersom man var tvungen att stänga av flera gator i området, säger Johan Wiklund.

 

Länk till Sergelhustes webbkameror: http://www.webbkameror.se/byggkameror/vasakronan/index.php

Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 29100747 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder

Vår solcellsproduktion

Våra solceller har producerat tillräckligt med el för att:

försörja över 2 591 hushåll 18 000 kwh/år per hushåll

Eller ladda fler än 621 978 elbilar Bil med 75 kwh batteri

Vår el-produktion de senaste 12 månaderna:

Kontakt: 08-505 956 00