Logga in

Bygglogistikcenter på Kvarnholmen

Wiklunds levererar logistiktjänster på Kvarnholmen sedan våren 2017. En logistikkoordinator, en lots som bland annat bemannar checkpoint och en maskinförare med maskin ser till att byggherrarna kan fokusera på byggandet.

– Vi servar samtliga byggprojekt med våra tjänster. Vissa av dem använder hela vårt tjänsteutbud med samordning, avfallshantering, mellanlagring, lastning och lossning med mera. Andra utnyttjar bara våra avfallstjänster, berättar Dimitris Gioudas, logistikkoordinator, Wiklunds.

Våren 2019 finns det cirka 2200 boende på holmen samtidigt som det pågår fyra byggprojekt, huvudsakligen markarbeten, i det trånga och kuperade området. Det ställer stora krav på säkerhetslogistiken. En särskild utmaning är säkerheten vid Ebba Braheskolan som ligger mitt på Kvarnholmen.

– KUAB, Kvarnholmen Utveckling AB, som driver stadsutvecklingen på Kvarnholmen har aktivt arbetat för att öka säkerheten för de boende på Kvarnholmen. De har gett oss förtroendet att se till så att skolans 300 elever kommer säkert till skolan. Varje dag 08.00-09.00 och 14.00-15.00 har vi en lots på plats som ser till att barnen inte ger sig ut på den trafikerade vägen. Eftersom det pågår markarbeten för en ny skolbyggnad och en idrottshall alldeles intill är det mycket tung byggtrafik som passerar, säger Dimitris.

Lotsen åker även runt och delar ut mindre leveranser till byggprojekten som tas emot i Wiklunds checkpoint. Det spar mycket tid för budbilschaufförerna, samtidigt som det minskar transporterna i området avsevärt när bilar med mindre paket slipper snurra runt och leta efter rätt mottagare och rätt adress. Mindre material kan även mellanlagras i KUAB:s 2000 kvadratmeter stora mellanlager vid checkpointen. Större material som inte ska användas direkt kan mellanlagras på Wiklunds logistikcenter Syd i Lissma eller logistikcenter Nord i Bro. 

För att få kontroll och överblick över mellanlagring av gods, leveranser, med mera används Wiklunds leveransplaneringssystem wPlan och lagersystem wPlan Lager.

Wiklunds ansvarar för hela avfallsflödet på Kvarnholmen, från kärl och containrar på byggarbetsplatserna till transport av sorterat avfall till återvinningsstationer.

– Från april 2017 till och med april 2019 har vår avfallslösning uppnått 92 procents sorteringsgrad, varav 77 procent har kunnat materialåtervinnas, berättar Dimitris.

Wiklunds logistiklösning har sedan leveransen inleddes 2017 även minskat den tunga trafiken, vilket gynnar både miljö och säkerhet i bostadsområdet.

Under vintern 2019 inleds stomkomplettering på flera byggprojekt på Kvarnholmen. Det innebär att materialflödet kommer att tillta, vilket ökar behovet av den kvalificerade bygglogistik som Wiklunds levererar.

– Nu har vi även fått ansvaret för att säkerställa att TA-planen efterlevs, vilket innebär att vi genomför dagliga ronderinger på ön, säger Dimitris Gioudas.


Fakta Kvarnholmen:
KUAB, Kvarnholmen Utveckling AB, driver stadsutvecklingen på Kvarnholmen. Företaget ägs gemensamt av JM, Peab och Folksam. Hela Kvarnholmen med bostäder för cirka 7000 boende, arbetsplatser för cirka 1000 personer, skolor, förskolor, idrottsplatser, närcentrum beräknas stå klart 2030. Då ska bland annat 600 000 kubikmeter berg ha sprängts bort på den mycket kuperade halvön.

 

Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 52095137 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder

Vår solcellsproduktion

Våra solceller har producerat tillräckligt med el för att:

försörja över 4 571 hushåll 18 000 kwh/år per hushåll

Eller ladda fler än 1 097 100 elbilar Bil med 75 kwh batteri

Vår el-produktion de senaste 12 månaderna:

Kontakt: 08-505 956 00