Logga in

Wiklunds ansvarar för bygglogistiken vid bygget av Campus Albano

Från och med vintern 2019 ansvarar Wiklunds för bygglogistiken när byggherrarna Akademiska hus och Svenska Bostäder bygger ett nytt campus i Stockholm; Campus Albano. Området ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop Stockholms Universitet och KTH och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer och bostäder för studenter och forskare.

– Vi är glada över att ha fått förtroende för att ta hand om bygglogistiken i Campus Albano, säger Krono Zovko, affärsområdeschef Wiklunds. Det är ett spännande projekt där byggherrarna kan dra nytta av vår långa erfarenhet av bygglogistik i komplexa miljöer.

Tillsammans med Wiklunds har byggherrarna satt upp höga mål för projektets avfallssortering (95% sorterat) och materialåtervinning (70%).

– Det ska vi klara. På mitt förra projekt, utbyggnaden av Danderyds sjukhus, uppnådde vi 100 procent sorterat avfall samt 82 procents återvinningsgrad, berättar Wiklunds logistikkoordinator på Campus Albano, Tommy Kjellbom.

För att bistå med avfallskompetens samt säkerställa hög sorteringsgrad på byggarbetsplatserna har Wiklunds personal på projekten. 

– Vi bidrar även med en maskin med förare för lossning av material samt resurser för inbärning, säger Tommy.

Alla intransporter till projektet föranmäls i Wiklunds leveransplaneringsystem wPlan och sker genom Checkpoint som bemannas av personal från Wiklunds. Skärmar med en övergripande karta underlättar arbetet för transporten att hitta till rätt projekt. Från Checkpointen övervakas och styrs också områdets fyra grindar. 

Tillsammans med byggherrarna har Wiklunds utrustat den gemensamma återvinningsstationen vid Checkpoint med effektiva lösningar för att minska antalet transporter och därmed projektets miljöpåverkan. Lätta material som wellpapp komprimeras med en specialbyggd tyngd samt komprimator. Målsättningen är att minska koldioxidutsläppen från avfallshanteringen på Campus Albano med 50 procent.

– Vi kommer att mäta antalet obokade transporter, leveransprecision samt antalet transporter in till byggområdet. Allt för att tillsammans med byggentreprenörerna effektivisera materialflödet, berättar Tommy Kjellbom.

Wiklunds erbjuder också mellanlagring för mindre material i ett tält på området under kortare perioder. Större material kan mellanlagras på något av våra logistikcenter norr och söder om Stockholm. Allt material som lagras fotograferas och registreras i Wiklunds branschanpassade leveransplaneringssystem wPlan. Läs om wPlan här.

Fakta: I området Albano, strax utanför Stockholms innerstad, byggs det cirka 150 000 kvadratmeter universitets- och högskolelokaler. Cirka 50 000 kvadratmeter är avsedda för student- och forskarbostäder. Första spadtaget för Campus Albano togs i november 2015 och första inflyttning i bostäderna beräknas ske under 2020 och i universitets- och högskolelokalerna under 2021.

 

Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 29097230 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder

Vår solcellsproduktion

Våra solceller har producerat tillräckligt med el för att:

försörja över 2 591 hushåll 18 000 kwh/år per hushåll

Eller ladda fler än 621 978 elbilar Bil med 75 kwh batteri

Vår el-produktion de senaste 12 månaderna:

Kontakt: 08-505 956 00