Logga in

Just–in–time leveranser och inbärning ökar produktiviteten

Vasakronan bygger en ny fastighet med kontor och avancerade labb i Uppsala Science Park – Celsius. Wiklunds ansvarar för bygglogistik och avfallshantering.

Hösten 2019 pågår stomkomplettering vilket innebär att stora mängder material måste transporteras till projektets 10 000 kvadratmeter. Det är trångt på byggarbetsplatsen och det saknas ytor för materiallagring. Det problemet har projektledningen löst genom att lagra större material på Wiklunds logistikanläggning Funbo Lövsta. När sedan materialet behövs bokar entreprenörerna transport med Wiklunds slingbil. Den kör fasta turer till bygget två eller tre dagar i veckan beroende på produktionens behov. Materialet tas om hand av Wiklunds personal direkt när det anländer arbetsplatsen och bärs in till rätt våningsplan/kvadrant* – just in time.

– Det blir mer ordning och reda när ett företag tar hand om alla materialtransporter och ser till att det hamnar på rätt plats. Dessutom spar det mycket tid för yrkesarbetarna – tid som de kan lägga på produktion istället för att leta och bära in material, säger Magnus Pettersson, produktionsledare för Vasakronan som ansvarar för projekt- och projekteringsledning för byggnationen av Celsius.

Alla materialtransporter till projektet bokas i Wiklunds leveransplaneringssystem wPlan. Antingen av ledande montörer hos entreprenörerna, projektledning eller av Wiklunds logistikkoordinator på plats, Erik Lindström. Även maskin för lastning och lossning av material samt budbilar med mindre gods som kör direkt till bygget bokas i wPlan.

– Vanligtvis kommer det två eller tre fulla lastbilar varje utkörningsdag. Tack vare att allt gods är bokat i wPlan vet vi vad det är för material, vart det ska och kan planera tiden för inbärningen, berättar Erik Lindström.

På fredagar transporteras allt material som behövs för kommande veckas arbete till rätt plats byggnaden. Slingbilen tar projektets lastpallar i retur vilket optimerar nyttjandegraden på de planerade transporterna samtidigt som det bidrar till att minimera projektets avfall.

Magnus Pettersson framhåller att det också är en stor fördel att Wiklunds transporter körs på förnybart bränsle.

– Det ger extra innovationspoäng i LEED-certifieringen, säger han.

100 procent sorterat avfall

Wiklunds ansvarar även för projektets avfallshantering och kravet är 100 procent sorterat. Företagets kompetens och långa erfarenhet från byggprojekt säkerställer att det uppnås. På varje våningsplan finns avfallsstationer med kärl för olika fraktioner som töms vid behov.

– Vi kontrollerar också att avfallet är rätt sorterat innan vi tömmer det i projektets större avfallscontainrar. Omlastning till stora avfallscontainrar bidrar till att reducera antalet avfallstransporter och därmed minska miljöbelastningen för projektet, säger Erik Lindström.

* Projektledningen från Vasakronan har valt att dela upp våningsplanen i fastigheten i kvadranter där varje yrkesgrupp under två veckor slutför sitt arbete, städar av inför nästa yrkesgrupp och sedan flyttar till nästa kvadrant för att fortsätta arbetet där. På så sätt minimeras risken att olika yrkesgrupper "krockar" med varandra.

Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 63967808 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder

Vår solcellsproduktion

Våra solceller har producerat tillräckligt med el för att:

försörja över 5 686 hushåll 18 000 kwh/år per hushåll

Eller ladda fler än 1 364 837 elbilar Bil med 75 kwh batteri

Vår el-produktion de senaste 12 månaderna:

Kontakt: 08-505 956 00