Logga in

Avfallsskatten höjs 1 januari 2015

I december beslutade regeringen att höja avfallsskatten från dagens 435 till 500 kronor per ton. Avfall Sverige skriver i sitt nyhetsbrev att man har förståelse för avsikten med en höjning av skatten men har motsatt sig att skatten höjs redan vid årsskiftet, eftersom man anser att det omöjliggör för kommunerna att kompensera höjningen med ökade behandlingsavgifter då avgifterna redan fastslagits i kommunerna.

Nu är det således ett faktum att fr.o.m. den 1 januari 2015 är skatten 500 kronor per ton avfall.

Syftet med skatten är att bidra till att minska mängden avfall som deponeras. Skatten ska även bidra till att det blir lönsamt att återanvända, återvinna eller utnyttja avfall genom andra metoder. Ytterligare ett syfte är att skatten ska bidra till att avfallsmängderna på sikt minskar.

För mer information, se Skatteverkets hemsida

Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 52092860 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder

Vår solcellsproduktion

Våra solceller har producerat tillräckligt med el för att:

försörja över 4 571 hushåll 18 000 kwh/år per hushåll

Eller ladda fler än 1 097 100 elbilar Bil med 75 kwh batteri

Vår el-produktion de senaste 12 månaderna:

Kontakt: 08-505 956 00