Logga in

Med mer förnyelsebart i tanken!

Wiklunds har under flera år haft ett långsiktigt miljömål att år 2020 ska andelen förnyelsebart drivmedel som används i bolaget utgöra minst 20 % av all förbrukning. Nu kan vi konstatera att vi kommer att nå detta mål redan i år. Mycket tack vare vårt goda samarbete med Preem, som är vår huvudleverantör av drivmedel. Wiklunds köper in ACP Diesel 5 % RME och ACP Evolution Diesel – båda produkterna är svensk MK1 diesel.

Sverige har under flera år varit det land inom EU med högst andel biodrivmedel i vägtransportsektorn. Enligt Trafikverkets uppgifter var andelen biodrivmedel 11,4 % år 2014 och trenden är att en ökning sker med ett par procentenheter per år. Förändringen beror till största delen på ökad inblandning av HVO (Hydrerad vegetabilisk olja).

Hittills har Preem inte haft kapacitet att leverera Preem Evolution Diesel i bulk till externa tankanläggningar, men nu har vi äntligen fått grönt ljus. Från och med maj månad kommer Preem att leverera Preem Evolution Diesel till våra egna tankstationer i Kallhäll och i Bro.

De senaste åren har det varit högintressant att följa Preem och deras arbete med att utveckla och miljöanpassa sin dieselprodukt. Våren 2011 lanserades Preem Evolution Diesel med 20 % förnybar råvara och bara ett år senare ökades andelen förnybar råvara till 30 %. Idag består produkten av en förnybar andel upp till 32 %.

”Preem investerar nu 300 miljoner kronor vid raffinaderiet i Göteborg för att fördubbla kapaciteten av diesel med 35 procents andel tallolja. Utbyggnaden beräknas vara klar i höst.” Dagens Nyheter 2015-05-02

Förutom grönare diesel har Wiklunds även gjort flera satsningar på ny miljöanpassad fordonsteknologi i syfte att höja miljöprestandan. I vår vagnpark finns elhybrider och metandieselfordon.

Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 52087186 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder

Vår solcellsproduktion

Våra solceller har producerat tillräckligt med el för att:

försörja över 4 571 hushåll 18 000 kwh/år per hushåll

Eller ladda fler än 1 097 100 elbilar Bil med 75 kwh batteri

Vår el-produktion de senaste 12 månaderna:

Kontakt: 08-505 956 00