Logga in

Vi utför 100 % fossilfria transporter!

Under första halvåret 2016 körde alla våra dieseldrivna fordon på Evolution Diesel, vilket innebar att vi körde varannan fossilfritt. Nu i augusti har vi tagit nästa stora kliv framåt mot mer klimatsmarta transporter genom att flertalet av våra fordon kör på HVO100, en diesel tillverkad av enbart förnyelsebara råvaror. Vår miljöprestanda och -profil står sig högt i jämförelse med många andra i branschen.

HVO100 är en syntetisk diesel som framställs genom hydrering av växt och djurfetter, vilket medför en reducering av växthusgaserna med upp till 88 % i jämförelse med fossil diesel. 

Wiklunds ledning har valt att verkligen testa detta nya drivmedel på hela produktionslinjen. Vi ska starkt bidra till både de nationella miljökvalitetsmålen och FN:s klimatmål för hållbar utveckling. En tredjedel av de nationella utsläppen av växthusgaser kommer från inrikes transporter. Vår ambition är att vi ständigt ska begränsa vår miljöpåverkan och ligga steget före och visa vägen inom vår bransch. Vi ser vår satsning som en stor risktagning, men samtidigt även som en stor möjlighet och utveckling. Vi vet vart vi strävar och vi gör våra val därefter.

HVO100 är ett bränsle för alla typer av dieselmotorer och är ur användningssynpunkt identiskt med fossil diesel. Praktiska erfarenheter visar inte på någon större skillnad. Produkten är blandbar med alla på marknaden förekommande dieselprodukter som uppfyller standard EN 590 och SS 155435. HVO100 är godkänd enligt ASTM D975 och det finns en teknisk standard CEN/TS 15940 som under 2016 förväntas bli godkänd som bränslestandard (EN15940). Eftersom det i dagsläget inte finns en EN-standard att referera till medför det att man alltid måste kontrollera med sin motortillverkare innan man börjar använda HVO100. Vi på Wiklunds har fått godkännande från våra tre stora fordonsleverantörer: DAF, Scania och Volvo.

Wiklunds huvudleverantör av drivmedel är Preem, se bifogad produktdatablad för HVO diesel 100.


Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 51445141 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder

Vår solcellsproduktion

Våra solceller har producerat tillräckligt med el för att:

försörja över 4 517 hushåll 18 000 kwh/år per hushåll

Eller ladda fler än 1 084 316 elbilar Bil med 75 kwh batteri

Vår el-produktion de senaste 12 månaderna:

Kontakt: 08-505 956 00