Logga in

Wiklunds bistår med containers för insamling av hushållssopor i Stockholm!

Med anledning av den vilda strejk som brutit ut bland viss personal som samlar in hushållssopor i Stockholm så har Stockholm Vatten & Avfall som ytterst ansvarar för insamlingen begärt hjälp av Wiklunds.

Wiklunds arbetar inte med insamling av hushållssopor i vanliga fall och har inga uppdrag eller sopbilar för ändamålet. Wiklunds är ett service- och logistikföretag som erbjuder kundanpassade helhetslösningar inom miljö och bygglogistik. På Stadens begäran har vi valt att hjälpa Stockholms invånare med täckta containrar i olika storlekar. Containrarna är en nödlösning och kan inte ersätta traditionell insamling av hushållssopor. Men containrarna kan tillfälligt underlätta för att undvika den sanitära olägenhet som kan uppstå om sopor inte avlägsnas.

Från i måndags (10/7) har Wiklunds ställt ut containers på över ett 70-tal platser i Stockholm som töms av ett flertal resurser från morgon till kväll. Wiklunds har inte valt platserna där containers står uppställda, det har styrts av Stockholm Vatten & Avfall. Vi hänvisar till deras kundtjänst för synpunkter på placering, avstånd till container eller liknande frågor med anledning av situationen. 

Vi ber om er förståelse i de fall att våra resurser inte hinner tömma alla behållare i den takt de fylls på. Vi gör vårt yttersta för att insamlingen av hushållsavfall ska fungera med denna tillfälliga lösning. Du kan hjälpa till att meddela oss om en container blivit full – maila oss på container@wiklunds.se

För mer information med anledning av sopstrejken hänvisar vi till Stockholm Vatten & Avfalls hemsida. http://www.stockholmvattenochavfall.se/

 

Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 51448983 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder

Vår solcellsproduktion

Våra solceller har producerat tillräckligt med el för att:

försörja över 4 517 hushåll 18 000 kwh/år per hushåll

Eller ladda fler än 1 084 316 elbilar Bil med 75 kwh batteri

Vår el-produktion de senaste 12 månaderna:

Kontakt: 08-505 956 00