Logga in

Sedimentering

Container 10-30 kbm

Sedimenteringscontainer används för sedimentering av partiklar och som oljeavskiljare av oljeförorenat vatten. De kan användas både på små och stora arbetsplatser, med varierande tillgång på plats, olika vattenflöden och föroreningar. Flera containers kan i sin tur sammankopplas för ökad kapacitet.
Sedimenteringscontainern är även en smidig lösning på byggarbetsplatser där nederbörd och grundvatten medför vatten i schaktgroparna.

Containerstorlek ca 10, 20 och 30 m3

 Anläggningen ska dimensioneras efter länspumpens kapacitet, dvs. det flöde som pumpen ger. Flödesbegränsning är ofta nödvändig eftersom luft-/vattenblandningens hastighet påverkar sedimenteringen.

Rening av det processade vattnet kan behövas innan utsläpp till recipient. Wiklunds erbjuder provtagning och analys av vatten hos ackrediterat laboratorium som tilläggstjänst.

Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 63981680 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder

Vår solcellsproduktion

Våra solceller har producerat tillräckligt med el för att:

försörja över 5 686 hushåll 18 000 kwh/år per hushåll

Eller ladda fler än 1 364 837 elbilar Bil med 75 kwh batteri

Vår el-produktion de senaste 12 månaderna:

Kontakt: 08-505 956 00