Logga in

Tippsloda

Tippsloda

Lyftbar med kran

Med självtömmande sopbask, s.k. tippsloda, klarar kranföraren att enkelt hämta och tömma slodan själv. Slodorna är stapelbara och försedda med gavelfästen.
Lyft ska ske med redskap avpassat för maxbelastning den kan utsättas för. Tippslodans lyftkomponenter är CE-märkta och dimensionerade för slodans maxlast.

 

Tippsloda 3200L
Längd: 2,8 m
Bredd: 1,5 m
Höjd: 1,2 m
Vikt: 440 kg
Max last: 1 500 kg 

Tänk på:

  • att fördela vikten jämnt - ej tunga massor på ena sidan eller på topp
  • att inte överskrida max last
  • att inget får hänga över eller utanför containerns kanter
  • att farligt avfall och el-avfall ska sorteras skilt för sig

Om du har ytterligare frågor eller om du vill bli kontaktad av oss, skicka ett meddelande och ange ditt ärende samt kontaktuppgift

Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 52886986 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder

Vår solcellsproduktion

Våra solceller har producerat tillräckligt med el för att:

försörja över 4 642 hushåll 18 000 kwh/år per hushåll

Eller ladda fler än 1 114 187 elbilar Bil med 75 kwh batteri

Vår el-produktion de senaste 12 månaderna:

Kontakt: 08-505 956 00