Logga in

ADR 1.3

Farligt gods

ADR 1.3 eLearning

eFarligt gods är en utbildning som vänder sig till alla som är delaktiga eller sysselsatta med transport av farligt gods och som inte behöver ADR-intyg. Kursen är framtagen för att möta upp kraven på 1.3 utbildning som ställs i ADR-regelverket. Information varvas med övningar och frågor. Kursen avslutas med ett test och vid godkänt resultat kan du skriva ut ditt intyg. 
 1. Engångskod erhåller ni via utbildning@wiklunds.se
 2. Klicka här för att komma till kursen!

 3. När kursen är genomförd så skriver ni ut intyget, scannar och sedan mailar det till personal@wiklunds.se

Kom ihåg att säkerhetsrådgivaren på ditt företag kan bedöma om kursen är tillräcklig för alla eller om någon behöver komplettera med t.ex. praktiska övningar.

ADR 1.3 Lärarledd utbildning

En ADR 1.3 utbildning är obligatorisk för alla som ingår i en transportkedja som innefattar farligt gods. Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar, och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Kursinnehåll

 1. Allmän del: Deltagarna ska ha kännedom om de lagar och regler som styr hanteringen av farligt gods, samt ingående aktörers olika roller och ansvar.
 2. Funktionsspecifik del: Deltagarna ska ha kännedom om det ansvar som läggs på respektive led i transportkedjan
 3. Säkerhet: Deltagarna ska ha kännedom om den säkerhetsnivå som krävs kring farligt gods hanteringen

ADR 1.3 utbildningen är skräddarsydd för det du arbetar med, dvs. anpassat till verksamheten och det farliga gods som hanteras. Utbildningen uppfyller kraven enligt MSBFS 2018:5 (kap. 1.3).

Kurslängd och plats

Halvdagskurs (4 timmar)

Utbildningen anordnas i Wiklunds lokaler eller på din arbetsplats.

Skicka en intresseanmälan till utbildning@wiklunds.se

Tillbaka

 • 98Anställda
 • 2Elhybrider
 • 51462095 Kilo insamlat avfall i år
 • 0 %Ecodriving
 • 4,5 av 5Nöjda kunder

Vår solcellsproduktion

Våra solceller har producerat tillräckligt med el för att:

försörja över 4 517 hushåll 18 000 kwh/år per hushåll

Eller ladda fler än 1 084 316 elbilar Bil med 75 kwh batteri

Vår el-produktion de senaste 12 månaderna:

Kontakt: 08-505 956 00