Logga in

YKB

Fortbildning

Den 10 september 2009 blev det lag på Yrkesförarkompetens för de som utför godstransporter (SFS 2007:1157).

Vi är godkända av Transportstyrelsen att bedriva YKB-fortbildning. Vår utbildning följer TYA:s kursinnehåll med gruppdynamik och diskussioner istället för traditionell föreläsning. Utbildningen är kompatibel med Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Sveriges Åkeriföretag och NTF. 

Vi erbjuder en 35 h fortbildning för godstransporter för dig som har hävdvunnen rätt eller behöver förnya ditt YKB. Fortbildningen är uppdelat på 5 stycken delkurser vilka kan genomföras i valfri ordning. Efter varje delkurs erhålls ett kursintyg men först efter att alla 5 delkurser är genomförda erhålls Yrkeskompetensbeviset. Det är sedan giltigt i 5 år.

 

Här nedan finner ni kort beskrivning av varje delkurs. Kurstillfällen för respektive kurs finner ni till höger.

Innehåll

Delkurs 1 - Sparsam körning

Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ut både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv.

 

Delkurs 2 - Godstransporter

Kursdeltagaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring, rutiner vid lastning och lossning. Samt upplysa om de ekonomiska villkor som gäller för transporter såväl inom Sverige som utomlands.

 

Delkurs 3 - Lagar & regler

Kursdeltagaren uppdateras på de lagar och regler som gäller inom och utom Sverige gällande arbetstider, kör- och vilotider. Dessutom genomgång av de reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för godstransporter. Även belyses problematiken i samband med brottslighet och människosmuggling.

 

Delkurs 4 - Ergonomi & hälsa

Kursdeltagaren upplyses om vikten av en god hälsa, rätt mat och att alltid försöka arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.

 

Delkurs 5 - Säkerhet & kundfokus

Kursdeltagaren informeras om hur säkerställa passagerarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Belysa riskerna i trafiken, agerande i krissituationer samt bidra till att företagets anseende höjs. Kursdeltagaren för även utöva praktiskt HLR samt genomgång av funktion på hjärtstartare.

 

 

 

Vid ytterligare frågor kontakta oss på utbildning@wiklunds.se 

 

 

 

Tillbaka

Boka utbildning direkt

Delkurs 1 - Sparsam körning

Kurstyp: Lektionsundervisning

Delkurs 1 av 5 (1 dag)

Delkurs 2 - Godstransporter

Kurstyp: Lektionsundervisning

Delkurs 2 av 5 (1 dag)

Delkurs 3 - Lagar & Regler

Kurstyp: Lektionsundervisning

Delkurs 3 av 5 (1 dag)

Delkurs 4 - Ergonomi & Hälsa

Kurstyp: Lektionsundervisning

Delkurs 4 av 5 (1 dag)

Delkurs 5 - Säkerhet & kundfokus

Kurstyp: Lektionsundervisning

Delkurs 5 av 5 (1 dag)

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 51461873 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder

Vår solcellsproduktion

Våra solceller har producerat tillräckligt med el för att:

försörja över 4 517 hushåll 18 000 kwh/år per hushåll

Eller ladda fler än 1 084 316 elbilar Bil med 75 kwh batteri

Vår el-produktion de senaste 12 månaderna:

Kontakt: 08-505 956 00