Säkrare lyft ISO

Lastkoppling


Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning för att få kännedom om lyftanordningar och att använda lyftredskap. Flertalet olyckor i samband med lyftarbete beror på felhantering av last och lyftredskap. Därmed är det viktigt med kompetensutveckling inom detta område.

Utbildningen Säkrare lyft ISO innefattar såväl lektionsundervisning som praktiska övningar. Observera att praktiken sker utomhus, varpå deltagarna behöver ha lämpliga kläder efter väder. 

Målgrupp

Yrkesroller som bör gå en utbildning i Säkrare lyft ISO är exempelvis lastkopplare, kranförare och signalman. Utbildningen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som planerar arbetet med och runt lyftanordningar.

Kursinnehåll

 • Lagar och föreskrifter kring lyftoperationer
 • Kunskaper om kranar
 • Arbetsberedning av lyftet (riskbedömning)
 • Information om vikter (lastvikt, markbärighet)
 • Lastkopplingsmetoder och hur man säkerställer dessa
 • Lastkopplingsteknik och val av utrustning
 • Identifiering och kontrollmetoder (säkerhetskontroll, daglig tillsyn)
 • Skötsel och hantering av lyftutrustning samt kasseringsregler
 • Signalering/Kommunikation
 • Vanliga fel – olycksrisker
 • Praktiska moment (viktig del)

Utbildningen utförs enligt AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap samt följer riktlinjerna i standarden SS-ISO 23853.

Efter genomförd utbildning får deltagarna ett kursbevis.

Vid ytterligare frågor kontakta oss på utbildning@wiklunds.se 

 

 

 
 
 
Tillbaka till översikt över utbildningar

Boka utbildning direkt


Säkrare lyft ISO

Kurstyp: Lektionsundervisning och praktik
Heldagsutbildning