ADR-intyg

Farligt gods


ADR-intyg

Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

Grundkurs

Grundkursen utgör en obligatorisk bas för all utbildning och kompletteras med de specialkurser som eleven har behov av. Individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud är obligatoriska delar av utbildningen i såväl grundkurser, eventuellt kompletterade med specialkurser, som repetitionsutbildningar.

När föraren efter utbildningen har skrivit prov med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg.

ADR-intyget är giltigt i 5 år.

Kontakta leverantör för anmälan:

  • TUA
  • ADR Konsult

Vid ytterligare frågor kontakta oss på utbildning@wiklunds.se

Tankutbildning

Förare som transporterar farligt gods i tank behöver dessutom en specialutbildning för tank. Tankutbildningen + grundutbildningen är på fem dagar.

Repetitionsutbildning

För att förnya ADR-intyget måste repetitionsutbildning genomgås följd av prov med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut. Repetitionsutbildning ges av utbildningsanordnare som är godkända av MSB.

Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser. Repetitionsutbildningens innehåll och längd är beroende av vilka delar som ska repeteras.

Kontakta leverantör för anmälan:

  • TUA
  • ADR Konsult

Vid ytterligare frågor kontakta oss på utbildning@wiklunds.se

 
Tillbaka till översikt över utbildningar
Det finns inga bokningsbara kurser för tillfället