Kranutbildning

Förarbevis


1 juli 2007 trädde AFS 2006:6 "Användning av lyftanordningar & lyftredskap" i kraft och det innebar att betydligt hårdare krav ställs på arbetsgivares ansvar att utbilda sina maskinförare.

De som på Transportavtalets yrkesområde hanterar en kran som är monterad på ett tungt fordon (totalvikt > 3,5 ton) ska ha ett yrkesbevis.

Utbildningen är på 2 dagar och är en s.k. vidareutbildningen. För att vara berättigad denna kortare utbildning krävs tidigare erfarenheter från körning med fordonsmonterad kran. Detta intygas antingen med ett arbetsgivarintyg som visar att du har mer än 30 månaders erfarenhet från körning med fordonsmonterad kran eller att en individuell studieplan fylls i med dina uppskattade förkunskaper som skickas in till oss.

I samband med bokning ska den individuella studieplanen fyllas i och skickas till oss. Finns ett arbetsgivarintyg på tidigare erfarenheter ska även detta skickas in. Allt skickas till utbildning@wiklunds.se.

Kurstillfällen sätts upp efter efterfrågan. När tillräckligt antal behöriga deltagare finns kan kurs bokas genom denna sida.

Individuell utbplan.pdf

Arbetsgivarintyg_kran.doc

 Vår instruktör har giltigt instruktörsbevis från TYA.

Vid ytterligare frågor kontakta oss på utbildning@wiklunds.se

 
Tillbaka till översikt över utbildningar
Det finns inga bokningsbara kurser för tillfället