Avbokningsregler:

  • Bokningen är bindande.
  • Avbokning sker skriftligt till utbildning@wiklunds.se.
  • Vid avbokning senare än 10 dagar innan kursstart återbetalas ej inbetalda avgifter.
  • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person i samma företag efter samråd med Wiklunds.
  • Om en kursdeltagare uteblir vid ett kurstillfälle likställs detta med en avbokning.
  • Wiklunds har rätt att ställa in en kurs. Ombokning erbjuds till ett annat kurstillfälle alternativt återbetalas alla eventuella inbetalda avgifter. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

 

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi lagrar följande uppgifter om er. 

Kategori av uppgifter  Personuppgifter
 Företag

• Företag/Organisation
• Organisationsnummer
• Adressuppgifter

 Privatpersoner • Namn
• Adressuppgifter
• E-post
• Telefonnummer
• Personnummer

Läs hela Wiklunds Integritetspolicy här.